Những Sai Lầm Khi Thiết Kế Logo

Internet mất nó trong tháng này khi Uber revealed logo mới của nó. Giống như các thiết kế logo chuyên nghiệp và đẹp, mới không bao gồm chữ ký của công ty “U.” Nó bây giờ là một hình vuông bên trong một vòng tròn, và nó có phải đại diện cho bit và nguyên tử.

“Underwhelming” là một trong những phản ứng kinder. “Đẹp khủng khiếp” và “xấu xí” là điển hình hơn của các phản ứng mà công ty phải đối mặt.